AJANKOHTAISTA

 

Lastensuojelun muutosohjelma


 

Aretai on perustanut DialogiAkatemian. Lue lisää!

 

Dialogisti -koulutus

 

Dialoginen johtaminen -koulutus


 

Vaarantunut suojeluvalta

- Tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä

(THL Raportti 24/2014)Työnohjauksen käsikirja

Uusi painos on ilmestynyt. Tilaa kirja!


Aretai Oy - koulutusta, työnohjausta ja kehittämispalveluita

Aretai toteuttaa koulutus-, työnohjaus- ja kehittämispalveluja yhteisöille ja yrityksille julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Yhdistämme viimeisimmän tutkimustiedon ja laajan kokemuksemme asiakkaittemme työn kehittämiseksi. Työtavallemme on ominaista tutkiva perusote, ammatillisuuden korostaminen, osallistavuus ja toiminnallisuus sekä selkeä asian hallinta ja käytännönläheisyys. Haluamme tukea yksilöitä ja organisaatioita ammatillisessa kehityksessä, muutoksessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

Olemme työelämän kehittämisen ammattilaisia, jotka toimimme työnohjaajina, kouluttajina, konsultteina ja tutkijoina. Yhteinen jaettu tietotaitomme ja kokemuksemme on merkittävä resurssi kaikessa työssämme.