Aretai toteuttaa koulutus-, työnohjaus- ja kehittämispalveluja. Tähtäämme suomalaisen työelämän luovaan ja inhimilliseen kehittämiseen. Uskomme tämän tapahtuvan parhaiten dialogisen yhteistoiminnan keinoin.

*