Meistä

Aretai on kokeneiden ammattilaisten yritys, joka tähtää suomalaisen työelämän luovaan ja inhimilliseen kehittämiseen. Haluamme vahvistaa työntekijöiden, heidän työyhteisöjensä ja heidän asiakkaittensa arjen toimijuutta. Uskomme tämän tapahtuvan parhaiten avoimen, kunnioittavan ja uuden oppimiseen suuntautuvan yhteistoiminnan keinoin.

Yhteistoiminnan ydin on moniäänisessä dialogissa, jossa kuullaan kaikkien osallisten kokemuksia ja kehitellään yhdessä synnytettyjä ajatuksia ja tekoja. Tavoitteenamme on kaikkialla yhteiskunnassa ja sen palveluissa toteutuva demokraattinen yhteiselämä, jossa jokainen yksilö osallistuu omien kykyjensä mukaisesti yhteistoiminnan ohjaamiseen ja jossa yhteisö tukee jäseniään kehittämään omia mahdollisuuksiaan henkilökohtaisen ja yhteisen elämän rikastuttamiseksi.​

Olemme tehneet yhteistyötä työnohjauksen, koulutuksen, valmennuksen ja muun kehittämisen merkeissä satojen yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kanssa kaikilla organisaatiotasoilla. Yhteinen jaettu tietotaitomme ja kokemuksemme on merkittävä varanto kaikessa työssämme.