Reading

Here you can find texts and articles by Aretai’s employees.

Dialogisuus varhaiskasvatuksessa
(Marjatta Kekkonen, Katriina Lehti, Jaana Tirkkonen, 2017)

Dialoginen johtaminen ja vallankäyttö
(Kai Alhanen, Tiina Soini ja Marko Kangas)

Vaarantunut suojeluvalta – Tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä
(THL Raportti 24/2014)

”Dialoginen vuorovaikutus”, näyte kirjasta: Työohjauksen käsikirja
(Kai Alhanen, Anne Kansanaho, Olli-Pekka Ahtiainen, Marko Kangas, Jarkko Soininen, Tiina Soini 2011, Tammi)

Kohtaamisia Keroputaan malliin, Jaakko Seikkulan haastattelu
(Julkaistu Osviitta -lehdessä 1/14)

Vuorovaikutuksen eväät sähköistyvässä apteekissa
(Julkaistu Tamron Tampuriini -lehdessä 8/2014)

Sopivasti toisin
( Julkaistu Talentia-lehdessä 28.8.2014)