Reading

Here you can find texts and articles by Aretai’s employees.

Dialogue in Mentoring – Supporting Young Volunteer in International Change  (Marko Kangas, Jarkko Soininen, Finnish National Agency for Education 2019: 1C)

Dialogisuus varhaiskasvatuksessa
(Marjatta Kekkonen, Katriina Lehti, Jaana Tirkkonen, 2017)

Dialoginen johtaminen ja vallankäyttö
(Kai Alhanen, Tiina Soini ja Marko Kangas)

Vaarantunut suojeluvalta – Tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä
(THL Raportti 24/2014)

”Dialoginen vuorovaikutus”, näyte kirjasta: Työohjauksen käsikirja
(Kai Alhanen, Anne Kansanaho, Olli-Pekka Ahtiainen, Marko Kangas, Jarkko Soininen, Tiina Soini 2011, Tammi)

Kohtaamisia Keroputaan malliin, Jaakko Seikkulan haastattelu
(Julkaistu Osviitta -lehdessä 1/14)

Vuorovaikutuksen eväät sähköistyvässä apteekissa
(Julkaistu Tamron Tampuriini -lehdessä 8/2014)

Sopivasti toisin
( Julkaistu Talentia-lehdessä 28.8.2014)